December 7, 2022

Fast-Track din selvforbedring

Titel:
“Fem flere mader at slippe vak fra ubehagelige folelser af lavt selvvard og darlig selvtillid”

Word Count:
1053

Resumé:
Nedsat selvvard og darlig selvtillid viser sig ofte i visse former for menneskelig adfard. Denne artikel giver en liste over fem folelsesmassige mader, der afdakker denne menneskelige mangel. Derudover giver den losninger til at lose ens darlige niveau af selvvard og manglende selvtillid.

Nogleord:
selvvard, selvtillid, selvtillid, selvtillid, personlig udvikling, selvbillede, selvvard, overvinde lavt selvvard, oge selvvard

Artikel krop:
Copyright 2006 Dr.

Joe Rubino

Mange mennesker lever hele deres liv uden at komme til kilden til det, der oprindeligt forarsagede deres folelser af lavt selvvard. Fordi de ikke er klar over, hvordan de kan helbrede deres smertefulde fortid og omformulere de omstandigheder, der oprindeligt resulterede i fortolkninger af at vare uvardig, uelsket eller mangelfuld pa en eller anden made, tyer de fleste mennesker i stedet ofte til at finde mader at distrahere sig selv fra de ubehagelige fornemmelser, der folger med folelsen af at vare mindrevardig. I stedet for effektivt at lukke munden pa den nagende stemme fra tidligere sar, soger de efter distraktioner, der kan hjalpe dem med midlertidigt at glemme deres manglende selvtillid og mangelfulde selvbillede. Fem af de mest almindelige mader at lindre smerten ved lavt selvvard og darlig selvtillid pa involverer overdreven opmarksomhed pa arbejde, mad, sport, sex eller endda shopping. Som alle afhangigheder hjalper de med at distrahere fra, men loser ikke det underliggende problem, og derfor er man stadig plaget af folelser, som hele tiden vil krave storre anstrengelser for at gemme sig(Lær mere om e adultfrienedfinder app reviews).

https://www.youtube.com/watch?v=CYvjC94jDu67

Arbejdsnarkomani

I vores kultur er arbejde normalt et acceptabelt middel til at aflede vores opmarksomhed. Gennem hardt arbejde beskaftiger vi os selv i en sadan grad, at vi mangler den fritid, der er nodvendig for at gruble over vores sorger. De, der arbejder overdrevent meget, er ofte for tratte til at bekymre sig om et manglende socialt liv eller udovelse af sjove fritidsinteresser, som de ofte ogsa mener, at de ikke fortjener at opleve. Arbejde giver belonninger som penge, anerkendelse og en folelse af at have opnaet noget, hvilket alt sammen er med til at kompensere for folelser af fiasko pa andre omrader af livet()(https://www.brides.com/the-essential-dating-rules-1022100).